Boyun İncinmesi Nedir: Nedenleri ve Tedavisi

Yollardaki taşıt sayısı arttıkça, boyun incinmesi olasılığı da artmaktadır. Bu yüzden, boyun incinmesinin nasıl olduğunu ve alınacak önlemleri öğrenmekte yarar vardır.

Çoğunlukla trafik kazalarında görü­len boyun incinmesi, başın ansızın öne ya da arkaya savrulması sonucu oluşan bir tür burkulmadır. Bütün burkul­malar gibi çok farklı sonuçlara yol aça­bilir. Birkaç gün süren boyun tutuklu­ğundan, aylar süren ense ağrısına, hat­ta kalıcı hareket kısıtlanmasına neden olacak kadar hasar yaratabilir. Ama va­kaların çoğunda, iyileşme süreci sıkıntı verici olsa da, rahatsızlık bir ay içinde bütünüyle yok olur.

Boyun İncinmesi Nedenleri

Boyun incinmelerinin aşağı yukarı hepsi trafik kazalarında, genellikle du­ran bir araca bir başkasının arkadan çarptığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda, duran aracın içinde oturanın gövdesi ansızın öne fırlar, ama başı ge­ride kalır. Tıpkı apansızın yukarı bak­ma hareketinde olduğu gibi, boyun ge­riye doğru bükülür. Boynun ve boğazın önündeki kaslar ve bağlar hızla gerilir. Bu dokularda, zamanla ortadan kalkacak küçük kanamalar oluşur. Daha ağır kazalarda ise, boyun eklemlerinde kay­ma, hattâ omur kırıkları olabilir.

Boyun İncinmesi Belirtileri

Kazayı izleyen saatlerdeki boyun ağ­rısı hafiftir. Ertesi gün, boyunda, tam yeri belirlenemeyen bir ağrı başlar ve bu ağrı omuzlara, kollara yayılır. Kaslar­daki kasılmalar yüzünden boyun hare­ketleri kısıtlanır. Hasar daha ağırsa, çevredeki sinir ve kan damarı ezilmele­ri yüzünden bulanık görme, baş ağrısı, uyuklama, yutma güçlüğü ve bulantı olur. Hasar genellikle yumuşak doku­da olduğundan, tanıda röntgen pek ya­rarlı olmaz.

Çoğu vakada belirtiler birkaç günde yok olur. Ama aylar süren ağrı ve tu­tukluk olasılığı da vardır. Bazen bu ağ­rılar, boyun eklemlerindeki bir artritin darbeyle şiddetlenmesine bağlıdır. Bazı vakalarda da bir kısır döngü olur: Sinsi bir ağrı ve tutukluk kas spazmlarına (kasılmalar) yol açar; spazmlar da ağ­rıyı ve tutukluğu şiddetlendirir. Bazı hastalarda psikolojik etkenler de işe ka­rışır. Sözgelimi spor ya da ev kazaları sonucu boyunlarını incitenlerde yakın­maların, trafik kazası geçirenlere göre daha kısa sürede ortadan kalktığı göz­lenmiştir.

Boyun İncinmesi Tehlikeleri

En önemli tehlike, belirtilerin yerleş­mesidir. Ciddi bir sakatlık olasılığı son derece düşüktür. Boyun kemiği kırıkla­rı, disk kayması, eklemlerde çıkık, omu­rilik ve sinir kökü yaralanmaları, başın ansızın öne bükülmesine yol açan kaza­larda ya da başa tam tepeden gelen ağır darbelerde oluşur. Öteki komplikasyon­lar arasında ise boyun hareketleri sıra­sındaki şiddetli ağrılar sayılabilir. Sürek­li baş ağrısı ve baş dönmesi ise, uzun sü­reli ilaç tedavisini gerekli kılar.

Boyun İncinmesi Tedavisi

Başlangıçta uygulanacak tek tedavi,boynu, kasların gevşemesini sağlayacak biçimde dinlendirmektir. En iyisi hasta­yı, yatağa dümdüz yatırmaktır. Daha el­verişli bir yöntem ise, boynu destekle­yen bir boyunluk kullanmaktır. Boyun­luk, kasların görevini yükleneceğinden, hasta günlük işlerini yapabilir. Bu dö­nemde, kasların ağrılı kasılmalarını ön­lemek için ağrı dindiricilerin kullanılma­sı yerinde olur. Ağrı bir-iki haftada geç­mezse, fizik tedavi denenebilir. Boyna uygulanacak hafif bir traksiyon (çekme işlemi) ağrılı kas spazmlarını giderir ve omuzlarla kollara giden sinirler üzerin­deki baskıyı azaltır. Isı tedavisi ile bir­likte boynu oynatma egzersizleri de gergin kasların yumuşatılmasında olumlu sonuçlar sağlar. Hiçbir tedavi yöntemin­den yararlanamayan hastalarda ise, iyi­leşmeyi zamana bırakmaktan başka çare kalmaz.

Baş dönmesi, bulanık görme ve baş ağrısı gibi belirtilerin tedavisi oldukça güçtür. İlaç tedavisi biraz yarar sağlar, ama hasta bu rahatsızlıklara dayanma­yı öğrenmek ve geçmelerini sabırla beklemek zorundadır.

Kırık ve çıkık olan vakalarda ameli­yat gerekebilir.

Sonuç

Hastaların çoğu bir ay içinde tam an­lamıyla iyileşir. İnatçı rahatsızlıkların yok olması bir-iki yıl alabilir, ama so­nuç yine tam iyileşmedir. Bu süre için­de hastanın durumu, hem hareketlerin­de kısıtlılık yaratacağı için fiziksel ola­rak,hem de psikolojik olarak umut kı­rıcı ve rahatsız edicidir.

Boyun incinmesinden korunma

  • Arabanıza uygun baş destekleri taktırın: Arkadan çarpma durumunda başın arkaya savrulması ancak onlarla önlenebilir.
  • Araba hareketsiz dururken ya el trenini çekin ya da ayağınız frende olsun: Arkadan çarparlarsa arabanız ansızın harekete geçmez ve başınız, boynunuzu incitecek biçimde savrulmaz.
  • Arka farların ve stop lambalarının çalışır durumda olmasına dikkat edin. Görüş uzaklığının az olduğu koşullarda arka sis lambalarını kullanın. Bu önlemler, size arkadan çarpılma olasılığını azaltır.
Ayşe Özgün

Moda ve alışveriş kategorilerinde trend stiller ve markalardaki indirimler, kampanyalar hakkında bilgiler sunar. Sağlık uzmanı olan editörümüz uzmanlaştığı alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İletişim: ayse.ozgun@aysha.com.tr

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.