Muhafazakarlık Nedir: Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Muhafazakarlık Kavramında Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir?

Muhafazakarlık günümüzde sıkça kullanılan bir kavramdır. Muhafazakarlık sırdan yani herkeste olabilen bir tutum ya da psikoloji olabileceği gibi bir ideoloji olarak da değerlendirilmektedir. Muhafazakar kişiler için değişime kapalı olduğu gibi yanılgı vardır. Ancak kendilerini muhafazakar olarak tanımlamayan kişiler dahi bazı değişimlere karşı isteksiz ve karşı durabilir. Dolayısıyla muhafazakarlığın sadece değişime olan bakış açısıyla anlamlandırılmaması gerekir. Muhafazakar kavramı ile ilgili doğru bilinen yanlışları ve muhafazakar kavramını anlattığımız yazımızı okumak için sayfayı aşağı kaydırmanız yeterli olacaktır.

Muhafazakar Ne Demek?

Muhafazakar Osmanlıca bir kelimedir, Arapça muhafız ve Farsça olan kâr kelimelerinin birleşmesi ile oluşur. Muhafazakar kelimesinin Türkçedeki karşılığı ise tutucudur ve anlamı; Mili, manevi değerlere, eserlere, adet ve geleneklere bağlı olan, olanları korumak, yaşatmak, devam ettirmek isteyen kişiye denir. Ancak muhafazakarlık kavramının değişim karşıtlığı olarak kullanılması doğru değildir. Çünkü muhafazakarlığın sözlükteki anlamı tutuculuktur ve bu durum bütün din, inanç ve düşüncelerde oluşabilir.

muhafazakar temel ilkeleri neler
muhafazakar temel ilkeleri neler

Muhafazakarlık bir fikir ve ideoloji olarak, insanın değerlerine yönelik radikal değişimleri ve bütün siyasi projeleri reddederek ılımlı ve aşamalı değişimi savunan  ve değerleri sarsmayacak bir şekilde oluşan fikir geleneği ve siyasi bir ideolojidir. Bir ideoloji olarak muhafazakarlık Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimlerinden sonra bu iki devrime karşı doğmuştur.

Muhafazakarlığın Temel İlkeleri ve Özellikleri

  • Muhafazakarlar geçmişten, gelenekten ve tecrübelerden beslenmeyen rasyonalist akla karşıdırlar. Ancak toplumun değer ve geleneklerinden beslenen toplumsal akılı kullanmayı sakınca görmezler.
  • Muhafazakarlar için önemli olan değişimin güvenli ve değerlere uygun şekilde gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla değişim şekli önem arz etmektedir.
  • Muhafazakarlar ideolojik nitelikteki değişime karşı olmalarının nedeni ise bu tarz değişimler toplumsal düzen ve istikrarı zedeleyerek büyük toplumsal felaketlere yol açabilir.
  • Muhafazakarlığın bir diğer özelliği de organizmacı toplum görüşüne sahip olmasından dolayı toplumun farklı öğeleri kendi başlarına buyruk hareket edemez.
  • Muhafazakarlıkta birey ve bireycilik yerine toplum tercih edilir ve kişinin mutluluğu, refahı ve güveni toplumla kaynaşmasıyla mümkün olduğu gerçeği savunulur.
  • Muhafazakarlar eşitlikten ziyade hiyerarşi vurgusu yapar. Çünkü insanlar arasındaki eşitsizlik doğal bir durumdur ve bu durum aşılamayacağından dolayı insanları eşitlermiş gibi davranmayı faydasız ve sonuç getirmeyen bir çaba olarak bulurlar.
  • Muhafazakarlar özgürlüğün varlığının topluma ve onun kurumlarına borçlu olduğu diğer özelliklerinden biridir.
  • Muhafazakarlar için otorite kavramı önemli bir kavramdır, otorite insanlara ihtiyacı olan güven duygusunu sağlar. Dolayısıyla muhafazakarlar otoriteyi bireysel mutluluk, toplumsal düzen ve istikrar için korunması ve devam ettirilmesi gerektiğini ifade ederler. Bu durum tarihte de vuku bulan bir olgudur. Tolumdaki istikrarsızlık ve bunalım dönemlerinden sonra insanlar otoriteye bağlı olduklarını belirtirler.
Ayşe Özgün

Moda ve alışveriş kategorilerinde trend stiller ve markalardaki indirimler, kampanyalar hakkında bilgiler sunar. Sağlık uzmanı olan editörümüz uzmanlaştığı alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İletişim: ayse.ozgun@aysha.com.tr

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.