Baba Çocuk İlişkisi

Doğuma katılmak

Bazı ülkelerde babaların doğumu iz­lemelerine izin verilmektedir. Kuşkusuz bu kararı verecek olan babadır, ancak eşinin isteği de yol gösterici olur. Doğumda bulunmak, etkileyici bir deneyim olmanın ötesinde, çocuk yetiş­tirmede dengeli bir işbirliğinin sağlam temeller üzerine oturtulmasını da sağlar.

Doğumdan sonra

İlk birkaç hafta, özellikle meme de veriyorsa, anne için çok dolu bir dönem­dir. Bu dönem baba için de zordur, ama karısına yardımcı olmayı becerirse, iliş­kileri zedelenmeyecek, tersine güçlenecektir. Baba, bebeğin yıkanmasına, bezinin değiştirilmesine ya da uyutulmasına yar­dım edebilir.

Bunalım dönemleri

Babayla çocuğu arasındaki ilişki za­man içinde çeşitli değişiklikler gösterir. Mutlu ve eğlenceli dönemlerin yanı sıra kaçınılmaz bunalım dönemleri de ola­caktır. Çocuklarının, özellikle ergenlik ça­ğında kendisine karşı çıkabileceklerini her baba kabul etmek zorundadır. Oto­ritesini sarsan bu durumları ele alma bi­çimine her babanın, kendi özel koşul­larına göre karar vermesi gerekir.

Çocuğu için doğru olan disiplin ve öz­gürlük dengesini yalnız o bilebi­lir. Amacı baskı değil, özendirme ve inandırma olduğu sürece önemli bir yanlış yapması söz konusu olamaz. An­cak sonunda çocuklarının olgunlaştığı­nı kabul edip, onlarla ilişkisini ayarla­ması gerekir.

Sonuç olarak..

İyi bir baba, çocukları için çeşitli ba­kımlardan değer taşıyabilir. Ama hem sevgisini açıkça gösterebilmek, hem de gerektiğinde kararlı olabilmek babalığın başlıca koşuludur. Çocukların ye­ni düşünceleriyle ilgilenmeli, saçma öne­rilerine ise uygun bir biçimde karşı çık­mayı bilmelidir. Ayrıca, çocuklarının il­gi alanları ve etkinlikleri konusunda bil­gi sahibi olmalıdır. Söz konusu özellikleri taşıyan bir ba­ba, çocuklarının örnek almayı isteyeceği biri olacaktır.

Ayşe Özgün

Moda ve alışveriş kategorilerinde trend stiller ve markalardaki indirimler, kampanyalar hakkında bilgiler sunar. Sağlık uzmanı olan editörümüz uzmanlaştığı alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İletişim: ayse.ozgun@aysha.com.tr

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

İzmir Escort alsancak Escort Balçova Escort bornova Escort Buca Escort Bodrum Escort