20 Kasım  Dünya Çocuk Hakları Günü

 

O günden sonra da dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla her 20 Kasım, “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme, en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliği taşıyor.

 
Cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşayıp barınması ilkeleri üzerine kurulan sözleşme; uluslararası platformda kabul edilmiş, değiştirilmesi mümkün olmayan standart ve yükümlülükleri içeriyor. Onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında gerçekleştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her beş yılda bir bu değişiklikleri yayımlamak için BM tarafından da buna özel bir Çocuk Hakları Komitesi oluşturulmuştur.

Sürekli değişen, gelişen dünyada özellikle şiddetin arttığı, yaşam kalitesinin düştüğü ülke ve şehirlerde; çocukların her geçen gün başka bir kötülüğe maruz kalmasının son bulmasını diliyoruz. Nerede doğdukları, kim oldukları, cinsiyetleri, dinleri ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların aynı haklarda mutlu ve gerçekten ‘’çocuk’’ oldukları günlere…
 
 

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.