Risk Analizi Nedir: Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

İş kolları tehlike sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Bunlar az tehlikeli,tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç grupta sınıflandırılır.

Öncelikle bir risk analizi hazırlayabilmek için o iş yerinin ve yapılan işin hangi tehlike sınıfına girdiği belirlenmeli ve bunun üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

Örneğin hafif yaralanmalara sebep olacak işlerde verdiğiniz puanlamalarla ağır yaralanmalara sebep olacak işlerde verdiğiniz puanlama farklılık gösterecektir.

Burada kullanılan renk kodlaması bulunmaktadır. Renk skalasına göre yeşil renk önemsiz risk seviyesini, mavi renk olası tehlikeli bir durumun seviyesini, sarı renk önemli ve kısa sürede önlem alınması gerektiğini gösteren risk seviyesini, turuncu renk essaslı risk seviyesini ve kırmızı renkte acilen iş durdurulup önlem alınmadan işe başlanmaması gerektiğini gösteren renk seviyesini temsil eder.

Hafif yaralanmalara sebep olacak risk seviyesinde renk skalasında kırmızı ve sayı değeri olarakta yüksek bir oran verirseniz işi durdurmanız gerekecektir fakat ölümcül veya uzuv kayıplı bir yaralanma riski olmadığından çevresel felakete de yol açmadığından tablodaki sayı değerlerini ve verdiğiniz rengi değiştirmeniz gerekecektir.

Risk analizi hazırlarken birçok risk analizi şablonunu kullanabilirsiniz.

Kolaydan zora doğru şablonlarda risk analizi hazırlarsanız sizin için pratikleşme adına daha verimli olacak ve tehlike sınıfına göre verdiğiniz sayı değerleri ile renk değerleri mantığı tamamen kafanızda oturacaktır.

Yeni Uzman Akademi siz değerli meslektaşlarımıza uygulamalı olarakta teorik olarakta teorideki bilgileri kullanma alanında da yardımcı olacak ve uzman kadromuzla beraber hazırlamak istediğiniz risk analizini tecrübelerini aktararak en iyi şekilde hazırlamanızı sağlayacaktır.

Risk Analizi hazırlarken öncelikle bir önyazıya ihtiyacınız olacaktır. Nedir bu önyazı? Risk analizinde verdiğiniz sayı değerleri ve renk değerlerini,kısaltmaları, hangi yöntemi kullandığınızı,hangi firma ve adres için kullandığınızı anlatan bir not niteliğindedir.

Olasılık Frekans Şiddet Nedir?

Bizim risk seviyesini belirleyebilmemiz için bize yardımcı olmaktadır. Önyazıda bu üç değeri de ayrıntılı bir şekilde anlatmanız ve iş vereni kolay anlaşılır bir şekilde bilgilendirmeniz gerekecektir.

Tehlike insanların yaralanması,hastalanması,malın veya malzemenin zarar görmesi,işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durum.

Tehlike Tanımlanması Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.

Risk Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi

Risk=Olasılık X Şiddet

Risk Değerlendirilmesi Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan prosesin tamamı

Kaza Ölüme,hastalıklara,yaralanmalara,maddi zarara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay

Olay Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum.Hastalığa,ölüme,yaralanmalara,zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar “hasarsız olay” olarak tanımlanır.Olaylar “hasarsız olay”ları kapsar.

Bunun gibi risk analizinde kullanacağımız tüm başlıkları açıklamak ve işverene kolay ve basitçe tebliğ etmek zorundayız.

İşveren risk analizini incelediğinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan önyazıda belirtilen açıklamalar ile risk analizini anlayabilmeli çünkü danışman olarak iş güvenliği anlamında rehberlik eden iş güvenliği uzmanları tebliğ ile iş verende uygulama ile yükümlüdür. İşverenin uygulamayı yapabilmesi için neyi uygulayacağını tam ve eksiksiz olarak öğrenmesi gerekmektedir.

Risk analizinde önlem alınmayan ve ciddi hasara sebebiyet verecek potansiyel tehlikeler olduğunda iş durdurulmalı,önlem alınmadan iş başlatılırsa bağlı bulunulan İl Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığına haber verilmelidir.

Risk analizinde o analizi hangi firma ve adrese yaptığınız, firmanın hangi işlerini kapsadığını belirtmek zorundasınız.

Risk Analizinin geçerlilik süresi de tehlike sınıfına göre değişmektedir. Çok tehlikeli sınıfta 2 yıl,tehlikeli sınıfta 4 yıl ve az tehlikeli sınıfta 6 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

Fakat revize edilmesi gereken durumlarda mevcuttur. İşin niteliği veya adresi değiştiğinde,o iş yerinde bir iş kazası veya ramak kala olaylar yaşandığında,çalışan sayısının önemli ölçüde artması durumunda,ciddi çevresel felaket gerçekleştiğinde yeniden tehlikeler ve riskler belirlenerek risk analizi oluşturulur.

Okan Eker

İş Güvenliği Uzmanı Okan Eker İstanbul Doğumludur. Üniversite eğitiminden sonra İş Güvenliği alanında danışmanlık yapan yazarımız Aysha'da iş güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışırken, tecrübeleri ile uzmanlara faydalı olmayı hedeflemektedir.

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.