Aşılar Hakkında Bilgi

Canlı aşılar ya laboratuvar koşulla­rında ya da hayvanlarda üretilerek gü­cü azaltılmış mikroplardan hazırlanır. Canlı aşılar, verilen kişide hafif hasta­lığa neden olabilir.

Aşılama konusunda karar, aşıların yan etkileri ile hastalığın yaptığı zarar arasındaki dengeye göre verilir. Sözge­limi kızamık hastalığı, her 15 hastadan birinde ciddi sonuçlar doğurmakta, oy­sa iyi bir korunma sağlayan kızamık aşı­sı, hastaların yüzde onunda yalnız dö­küntü ve hafif hastalık yapmaktadır.Buna karşılık kabakulak, genellikle cid­di sonuçları olmadığı için, aşısı, elde edi­lebilir olmasına karşın kullanılmamak­tadır. Aşılama konusunda kuşkusuz coğrafi konum da önemlidir. Sözgelimi Batı Avrupa ve Avustralya gibi yerler­de, sarıhumma ve kolera az görüldüğü için, bu hastalıklara karşı aşılama yapılmaktadır.

Aşıyla önlenebilen hastalıklar

Aşıyla önlenebilen başlıca hastalıklar şunlardır:

Difteri, boğmaca, tetanos: Ölü bak­terilerden elde edilen bu aşılar karıştırı­larak bir seferde yapılmakta ve “karma aşı” olarak bilinmektedir. Birinci doz iki aylık bebeklere yapılır. 4-6 hafta Sonra, antikor yanıtını artırma amacıy­la ikinci doz uygulanır. Üçüncü doz ise İkinciden 4-6 hafta sonra verilir. Böylece, çocuk, bir yaşına girmeden üç doz tamamlanmış olur. Çocuk okula başlarken ve okulu bitirdiğinde karma aşının yinelenmesi de çok iyi olur. Ama bu, her ülkede yapılmaz.

Çocuk felci: Çocuk felci aşısı ağızdan verilir. İyi korunma sağlar. Çocuk felci virüsü canlı olduğu için karın ağrısı, ateş ve ishal gibi hafif belirtilere yol açabi­lir, ama bunlar önemli değildir. Çocuk felci aşısı karma aşıyla aynı zamanlar­da, bir parça kesme şeker üstüne dam­latılarak uygulanır. Çocuk ilkokula başladığında bir doz daha verilir. Birçok Batı ülkesinde hâlâ çocuk felci salgın­ları görülmektedir. Salgınlar sırasında yeniden aşılama yapmak yerinde olur.

Kızamıkçık: Gebeliğin ilk üç ayında annenin kızamıkçık olması genellikle be­beğin anormal doğmasıyla sonuçlan­maktadır. Bu yüzden, hastalığa yaka­lanmamış, doğurganlık çağındaki tüm genç kızlara, yaşam boyu bağışıklık sağ­layan bu aşının yapılması yerinde olur.

Verem: Verem aşısı çocuk doğar doğ­maz yapılabilir. Bu aşı BCG (Bacillus Calmette Guerin) olarak bilinmektedir. Aşıdan iki ay sonra deri testleri (tüber­külin testi), negatif sonuç verirse, aşı yi­nelenir. Daha sonraki dönemde de aşı yalnızca deri testi “negatif” olanlara uygulanır.

Frengi (sifilis), sıtma, hatta nezleye karşı da aşıların geliştirilmesi için çalış­malar yapılmaktadır. Yakın gelecekte bu hastalıklardan korunmak da olanaklı hale gelecektir.

Ayşe Özgün

Moda ve alışveriş kategorilerinde trend stiller ve markalardaki indirimler, kampanyalar hakkında bilgiler sunar. Sağlık uzmanı olan editörümüz uzmanlaştığı alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyor. İletişim: ayse.ozgun@aysha.com.tr

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.