Atölye Modern’den İlkbahara Özel…

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, ilkbaharda çevrimiçi olarak devam ediyor. “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” ile “Günümüz Sanatı ve NFT” adlı iki yeni programın eklendiği Atölye Modern 15 Mart’ta başlıyor

Atölye Modern Çevrimiçi’nin ilkbahar döneminde, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve tematik başlıklarla modern ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi Seminerleri devam ederken, iki yeni program daha başlıyor.

Türkiye’de kronolojik olarak sanatın gelişimi

“Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi” adlı yeni seminer, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri’nden günümüze sanat alanındaki yönelimleri ve çağdaş sanat ortamındaki değişimleri tarihsel bir perspektifle on hafta boyunca işliyor.

Güncel teknojilerle sanat

“Günümüz Sanatı ve NFT” adlı yeni seminer ise güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Mario Levi, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, çağdaş sanatçı ve eğitmen Bager Akbay tarafından veriliyor

Katılım belgeli seminerler

Tüm derslere katılanlara Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı. Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52

TÜRKİYE’DE MODERN VE ÇAĞDAŞ SANATIN TARİHİ  (YENİ!)

15, 22, 29 Mart; 5, 12, 19, 26 Nisan; 10, 17, 24 Mayıs 2022 Salı günleri, 19.30 – 21.30 (10 Hafta)

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi seminerleri katılımcılarına, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda batılılaşma döneminden 20. yüzyıla uzanarak Türkiye’de sanatın gelişimini kronolojik olarak inceleme olanağı sunuyor. Programın ilk yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet döneminde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihsel bağlamı ile ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatçılar, yapıtlar, sergiler ve kurumlar bakımından gelişmeler detaylı olarak işleniyor.

Programın ilk yedi dersi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülüyor. Sanayi Devrimi’nin doğu-batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal etkileri, uluslararası sergiler/ fuarlar, oryantalist dönem ve sanat ortamının üsluplara yansımaları incelenerek analiz ediliyor. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mimari-resim-heykel sanatının gelişimi incelenirken aynı zamanda bu dönemde devlet-sanat ilişkisi, sergiler, kurumsal yenilikler ve sanat ortamının gelişimi de analiz ediliyor. Ayrıca; yine bu dönemde sanatsal yöntemlerin, ekollerin analizi incelenirken döneme dair bir sanat piyasası, koleksiyonculuk analizi yapılarak bu gelişmelerin sanat üretimine etkileri yorumlanıyor.

Programın son üç dersi ise Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülüyor. Programın bu bölümünde Türkiye’de 1980’den günümüze sanatın, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanat yapmak eyleminin katmanlaşan yönleri de irdeleniyor.

 

HAFTALIK PROGRAM
Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ile,

1.Hafta: Batılılaşmanın Etkileri

Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma Dönemi’nde toplumsal/ kültürel ortam ve sanat

2.Hafta: Sanatın Akademik Dönüşümü

Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin ve 1914 Çallı Kuşağı’nın değerlendirilmesi

3.Hafta: Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Sanat Ortamı

Halkevleri, Köy Enstitüleri, sergi etkinlikleri ve sanatta büyük dönüşüm

4.Hafta: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve d Grubu Etkileri

Sanatta yeni ifade arayışları

5.Hafta: Erken Cumhuriyet Dönemi Sanat Ortamı

Çok partili döneme geçiş sürecinde sanat ortamı. Galeriler ve koleksiyonculuk.

Heykel sanatı ve mimariye dair gelişmeler

6.Hafta: Yeni Bir Dönem 1950’ler… Modernlik ve Türkiye

Türkiye’de Soyut Sanat, Yerellik ve Gelenek, 1968 Kuşağı, Sanatta eleştiri ve değişim

7.Hafta: 1970’ler Yeni Bir Dönem, Arayışlar

Değişen sanat dili, arayışlar ve yeni bakışlar, Yeni Eğilimler Sergisi

 

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile,

8.Hafta: 1980’ler Sanatta Bireysel Eğilimler

Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, 10 Sanatçı 10 İş Sergileri, Günümüz Sanatçıları Sergileri, Uluslararası İstanbul Bienali

9.Hafta: 1990’larda Postmodernizm ve Türkiye’de Çağdaş Sanat: Uluslararası Anlayış

Genç Etkinlik Sergileri, Uluslararası İstanbul Bienali

10.Hafta: 2000’lerden Günümüze

Özel müzeler, kurumlar, sergiler ve yeni bir kuşak…

 

GÜNÜMÜZ SANATI ve NFT (YENİ!)

24, 31 Mart; 7, 14, 21, 28 Nisan 2022 Perşembe günleri, 19.30 – 21.30
(6 Hafta)

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

“Yeni medya”, “dijital sanat”, “NFT” kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve NFT ile sanat arasında nasıl bir ilişki olduğunu yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

 

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Türkiye’de yeni medya sanat üretimleri ve değişen sanat ortamı

Sanatçılar, teknolojiler, platformlar

2.Hafta: Yeni medya sanatının kökleri ve geleceği / 1

Kinetik sanat, etkileşimli sanat, katılımcı sanat

3.Hafta: Yeni medya sanatının kökleri ve geleceği / 2

Oyun sanatı ve Japonya özelinde bir değerlendirme

4.Hafta: Algoritmik sanat

Kod sanatı kavramının örnek sanat yapıtları üzerinden tanımlanması ve yorumlanması

5.Hafta: NFT ile sanat

Örnek üretimler üzerinden NFT (non-fungible token) kavramının ve bu tür sanat üretimlerinin değerlendirilme ölçütlerinin yorumlanması.

6.Hafta: Günümüz Sanat Üretimlerinde Yeni Form Arayışları ve Yaklaşımlar

Bio Sanat, Vücut Sanatı gibi yeni üretim biçimleri ve değişen teknolojilerle günümüz sanatının dinamikleri

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: Mario Levi İle

6,13, 20, 27 Nisan; 11, 18, 25 Mayıs; 1 Haziran 2022 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta)

Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.

 

SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan Sanat Tarihi Seminerleri dört ayrı dersten oluşuyor. Bu derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırıyor.

Katılımcılar Sanat Tarihi Seminerleri kapsamında yürütülen derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, derslerin tamamına katılanlara Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.

Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

13, 20, 27 Nisan 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi?

Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan’dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

11, 18, 25 Mayıs 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl bakmış, nasıl betimlemiş ve yorumlamıştır? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır?

Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda “sanatçı” olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

Ders 3: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

1, 8, 15 Haziran 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti?

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden “gündelik yaşam” fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutar.

Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile
31 Mayıs, 7, 14 Haziran 2022, Salı günleri, 19:30 -21:30

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir?

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

 

 

İrem U.

Aysha Dergi Yazı İşleri Müdürü olan İrem Uluerciyes, moda, güzellik, stil, güncel konularda yazılar yazıp, alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştirmektedir.

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın