Pandemi Ergenleri de Vurdu…

 

Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki gelişimsel bir geçiştir. Erinlikten tamamen yetişkinlik durumuna ulaşana dek geçen süreçtir. Hall bu dönemi, 12-13 yaşlarda erinlikle başlayan ve en geç 22-25 yaşları arasında son bulan bir süreç olarak tanımlar. Ergenliği ayrıca “fırtına ve stres dönemi” olarak tanımlar.

Uzman Psikolog Elif Ece Yenidede

Ergenlik fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal değişikliklerin iç içe yaşandığı çok yönlü bir gelişim ve yeniden yapılanma evresidir. Bireyleşme sürecine girilmiş olması, ebeveynlerden ayrışmanın başlaması ve akranlara yakınlığın artması da bu süreçte gerçekleşmektedir. Fakat pandemi ile birlikte gelen değişimler ergenlerin ev içerisinde uzun süreler aile ile birlikte kalmasına neden olmuş, akranları ile olan sosyal etkileşimi azaltmıştır. Teknoloji ile geçirdiğimiz vakitleri arttırarak gerçek hayattan zaman zaman kopmamıza neden olduğu görülmüştür.

Aralık 2020’de başlayan ve dünya genelinde ilk ölümün 11 Ocak 2020’de olduğu COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020’de küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilmiştir.

COVID-19 pandemisinin yol açtığı kayıplar, riski azaltma yönünde yapılan ve süreleri uzatılan kapanma, sosyal kısıtlama ve karantina uygulamaları incinebilir bir grup olan ergenler de dahil milyonlarca kişinin hayatında belirgin bozulmalara yol açmıştır. Sosyal etkileşimde azalma, riskli davranışlarda artış, yeme bozuklukları, içsel çatışma, ev içi çatışma ve şiddet gibi birçok sorunun arttığı gözlemlenmiştir.

Yapılan bir araştırmada 8 ve 12. Sınıf Öğrencilerin öfke kontrolü ile ilgili görüşleri incelenmiş; büyük bir kısmının COVID 19 pandemi döneminde evde olduğu zamanlarda öfkesini kontrol edebildiği, az bir kısmının ise öfkesini kontrol edemediği bulunmuştur. Ayrıca hem 8 hem de 12. sınıf öğrencilerinin pandemi döneminde aileleri ile ilişkilerinde bir takım sorun ve sıkıntılar belirttikleri, genel kaygı ve sınav kaygılarının da bu dönemde arttığı dile getirilmiştir.

Travma sonrası gelişme göstererek, bu olumsuz süreci kontrollü bir şekilde, kendimiz ve çevremiz için olumlu bir hale getirebiliriz. Ergenin doğru bilgi kaynaklarına erişimini sağlamak, açık ve şeffaf bilgi paylaşımı yapmak aile içi iletişimi arttırmaya destek olacaktır. Bu süreçte ebeveynlerin de kendi stresini yönetebilme becerilerini desteklemesi önemlidir. İzolasyon azaltılarak kontrollü bir şekilde akran etkileşimi için alternatif yollar oluşturmak ergen bireyin duygusal durumuna olumlu yönde destek sağlayacaktır. Teknoloji ile geçirilen vakitlerin düzenlenmesiyle planlara sanat, spor ya da kültürel aktivitelerin dahil edilmesi bireyin gelişimini destekleyerek geçirilen zamanı verimli hale getirebilir.

 

Yektaş Ç. Ergenlerde pandeminin ruhsal etkileri. Ercan ES, Yektaş Ç, Tufan AE, Bilaç Ö, editörler. COVID-19 Pandemisi ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.13-8.

Karataş Z. COVID-19 pandemisi sürecinin LGS ve YKS sınavına hazırlık sürecinde olan çocuk ve ergenlerin psikolojilerine yansımalarının incelenmesi. Gençdoğan B, editör. Pandemi Döneminde Çocuk ve Ergen Psikolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.54-74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İrem U.

Aysha Dergi Yazı İşleri Müdürü olan İrem Uluerciyes, moda, güzellik, stil, güncel konularda yazılar yazıp, alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştirmektedir.

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.