Saflığın ve Sadeliğin Simgesi; Beyaz Gelinlik

Etrafa ferahlık kazandıran beyaz renk, aynı zamanda mutluluk verici bir özellik de taşır. İki genç kalbin mutlu bir yuva kurmak amacıyla bir araya gelmesi yani evlenmesinde ise beyaz rengin önemi çok büyüktür. Çünkü gelin, sadeliğin ve kutsallığın rengini üzerinde taşır; gelinliğini….
 

gelinlik

 
Gelinlik Neden Beyazdır?
 
Eski Romalılarda beyaz renk, kutlamayı sembolize eder. 20. yy başında da beyaz renk masumiyetin, saflığın, temizliğin simgesi haline gelmiş ve günümüze kadar devam etmiş. Son zamanlarda farklı olması için beyaz dışında renkler tercih edilebilse de, genellikle gelinliklerde beyazın tercih edilmesinin en büyük nedeni budur.
 
Gelinliklerde beyaz rengin adet olmaya başlaması 16. yüzyılda gerçekleşmiş. Kraliyet ailesinde bu yıllarda gümüşi renklerde gelinlik giyiliyordu. Fakat Kraliçe Viktorya beyaz gelinlik giymekte ısrar ederek, beyaz gelinliğin popülerliğini artırmış ve gelenek haline gelmesine neden olmuş.
 
17. yüzyıla gelindiğinde ise İngiliz ve Fransız yazarlar beyaz rengin anlamı konusunda yazılar yazmaya başlamışlar. Beyaz rengin masumiyeti simgelediği her zaman özellikle vurgulanır olmuş. Yine 17. yüzyıl geleneklerine göre bekaretin evlilik için vazgeçilmez bir unsur olduğu kabul ediliyor ve beyaz gelinliğin evlenen kızın masumiyetini simgelediğine inanılıyordu. Bir anlamda beyaz gelinlik bu dönemde evlenen kızların bekaretini topluma ilan etmesi için bir simge olarak görülmüştü.
 
Çoğu kültürde gelinlikle ilgili bazı batıl inançlar da var. Kızların kendi gelinliklerini dikmesi, düğünden önce damadın gelini gelinlikle görmesi, gelinin düğünden önce gelinlik giymesi gibi davranışların, kurulacak olan aileye uğursuzluk getireceğine inanılıyor.
 

gelin

 
Gelinlere Neden Kırmızı Kuşak Bağlanır?
Kırmızı kuşak, bekaret ve gayret sembolü olarak gelin evden ayrılmadan önce babası ve ağabeyi tarafından “salavat ve tekbir” ile kızın beline bağlanır. Bağlanan kemer, ilk çocuk doğuncaya kadar saklanır. Şayet ilk çocuk oğlan olursa bir parçası çocuğun omzuna dikilir.

Orta Anadolu’da gelin ata binmeden önce baba, kızının beline kırmızı kuşak bağlar. Bu kuşağa, “gayret kuşağı” denir. Gayret kuşağının; kızın gelin gittiği evde tembellik yapmaması, gayretli olması, işten kaçmaması için yardımcı olacağına inanılır. Kuşağın ucunda ise, çıkın edilmiş bir miktar para veya altın “beşibirlik” vardır. Bu, babanın kızına verdiği son harçlıktır.
 

gelinlik

 
 

Henüz Yorum Yok

Bir Cevap bırakın